Moderne maskinpark

Vi har et moderne og effektivt verksted.
Motorisert platesaks, 2 stk knekkemaskiner,
Segmentknekke, platevalse, sikkemaskin mm.

Båndtekking
Komplett utstyr til båndtekkingsjobber.
Profilmaskin med coilrulle.
Rundbøyemaskin til buede konstuksjoner.
Piccolo falslukker mm.

Egen Truck  

Takrennemaskin til
SKJØTEFRIE TAKRENNER !